1. Algemene huurvoorwaarden;

1.1. Hoedanigheid
Woonhuis bevestigt, in de hoedanigheid als eigenaar van de vakantiewoning met de particuliere verhuurders een huurovereenkomst af.

1.2 Huurprijs, borg en eventueel bijkomende kosten
Het huurtarief en de borg wordt vermeld in de overeenkomst. Het huurtarief is inclusief stroom 125 Khw per week en exclusief eind schoonmaakkosten. De stroom wordt als volgt berekend u krijgt van woonhuis 125 Khw per week. Bij over verbruik wordt als volgt berekend; 100 KWH =€ 20,-/ 100- 200 KWH= € 30,- /200- 300 KWH =€ 40,-/300- 400 KWH= € 50,- /400- 500 KWH= € 60,- ECT. Bij aankomst wordt door de huurder en de gastvrouw de beginstand opgenomen en bij vertrek de eindstand. Het over verbruik wordt ingehouden van de borg. De wifi kosten zijn gratis. De eind schoonmaak kosten zijn € 35,- en de borg is € 200,-. (Bij langer verblijf dan een maand wordt de borg verhoogt). De huurprijs is voor maximaal 4 personen. Ieder persoon die erbij komt betaalt u aan Woonhuis € 10,- extra per nacht. Voor vertrek hoort men aan te geven hoeveel personen meereizen en ook zullen verblijven en aanwezig zijn in de woning. Het is niet toegestaan meerdere personen te laten verblijven in de woning dan opgegeven.

Gasbom: als de gasbom leeg is kunt u de gasbom zelf laten vullen bij Chinees om de hoek, bewaar het bonnetje en wij betalen het terug.

1.3 Reserveren
Het reserveren van een vakantieverblijf kan via e-mail door opgave van naam van het vakantieverblijf, de data van aankomst en vertrek, naam, adres en telefoonnummer van de huurder en het aantal personen. Na ontvangst van deze gegevens zal Woonhuis een bevestigingsbrief toesturen. In de bevestigingsbrief zijn opgenomen: de reservering, huurovereenkomst, algemene huurvoorwaarden, de contactgegevens van de gastvrouw, en aan/ betalingsbedrag.

1.4 Aanbetaling
Woonhuis vraagt minimale aanbetaling van 20% van de huursom dan ligt de woning vast. Het resterende bedrag en de borg hoort binnen 3 weken voor vertrek op het toegezonden banknummer te worden overgemaakt. De huursom, borg en het percentage van de aanbetaling staat vermeld in de huurovereenkomst. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestigingsbrief door Woonhuis te zijn ontvangen. Bij een reservering binnen 3 weken voor de aankomst, dient de aanbetaling per omgaande te worden overgemaakt en in ieder geval voor aankomst in het vakantieverblijf door Woonhuis te zijn ontvangen. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering/huurovereenkomst definitief en is de huurder aansprakelijk voor de resterende huursom. De borg wordt verrekend met de stroom en als er geen schade aan de woning is geconstateerd,wordt het resterende bedrag binnen een week op de rekening van de huurder overgemaakt.

2. Huurvoorwaarden:
2.1 Betaling
Het resterende deel van de huursom (= totaalbedrag minus aanbetaling: zie punt 1.4)dient binnen 3 weken voor vertrek te worden overgemaakt op het banknummer van de verhuurder.

2.2 Annulering
Aangezien we de woning gaan aanpassen op uw aanvraag, is er voortijdig geen annulering mogelijk of u bent u borg kwijt. Stel bij hogen uitzondering wegens omstandigheden annuleringen dienen per e-mail, schriftelijk/ telefonisch aan Woonhuis te worden annulering dient de gehele huursom aan Woonhuis te worden vergoed vóór de aanvankelijke aankomstdatum. Wij raden u aan, naast uw reisverzekering, een annuleringsverzekering af te sluiten.

2.3 Sleutel overdacht/ afdracht
De sleutel ontvangt en levert u in bij de dienstdoende gastvrouw. Omdat de gastvrouw niet bij de woning verblijft is het belangrijk om bij afspraak te maken voor de sleutel overdracht, haar gegevens staan in de algemene huurovereenkomst. Een sleutelbos krijgt u per huis, bij verlies of schade aan de sleutel/ slot wordt het met de borg verrekend. Let dus goed op welke sleutel u in de deur doet.

Sleutel afdracht
De sleutel afdracht vindt plaats met de gastvrouw, indien de huurder tijdig of niet tijdig de woning verlaat zonder de sleutels af te geven heeft de verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de woning, zonder gehouden te zijn aan schadevergoeding aan huurder. De kosten gemaakt voor het terugvorderen van de woning zijn voor rekening van de huurder.

2.4 Bewoning
De huurder dient het gehuurde woning schoon en opgeruimd achter te laten zoals men de woning heeft aangetroffen, Als de huurder er niet aan toekomt wordt het met de borg verrekend. Voor aankomst heeft u een inventarislijst ontvangen na vertrek wordt de lijst door de gastvrouw gecontroleerd. Als er spullen kapot of verdwenen zijn wordt het in overleg met de borg verrekend.

2.5 Huisdieren/ roken
Huisdieren zijn niet toegestaan in de woning. Roken is niet toegestaan in de woning.

2.6 Inventaris                                                                                                                          Inventaris is compleet ingericht. Linnengoed per kamer (1 x beschermhoes,2 x lakens en 2 x dekbedovertrek 2x kussenslopen per kussens) thee en vaatdoeken, handdoek toilet, matjes douche wordt door Woonhuis verzorgd.

2.7 Water, elektriciteit en internet
In periodes van droogte, met name in de zomer, kan het voorkomen dat de toevoer van water voor kortere of langere tijd (per dag) wordt afgesloten. Ook de toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. Indien aanwezig in de woning, kan internet door atmosferische omstandigheden of storingen uitvallen Woonhuisen de verhuurder zijn hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
Wifi : Als de wifi het niet doet kunt u altijd Parbonet bellen om te vragen of er een storing is +597433932.

Let op: stop geen Surinaamse apparatuur in een stopcontact van 120 stroom, dan ontploft het apparaat. Dus alleen in 110 stopcontact. Dat geld niet voor Nederlandse apparatuur.

2.8 Schade
Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water, en dergelijke calamiteiten. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan de verhuurder te melden. Indien aan de gehuurde schade dreigt te ontstaan of reeds is ontstaan, of andere gebreken aan het licht komen is de huurder verplicht de nodige acties te ondernemen. Bij nalatigheid van huurder in deze zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde, met inbegrip van de inventaris als aan de eigendommen van derden voor rekening van de huurder komen. Schade of ander calamiteiten contact opnemen met Bryan of Mireille +597757256 of +31637786163.

2.9 Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade wordt van de borg verrekend. Indien de woning niet voor nieuwe verhuur kan worden aangeboden wegens schade veroorzaakt door de huurder zullen deze kosten op huurder worden verhaald. De gastheer/ vrouw heeft het recht om vóór vertrek de woning te controleren. Voor schaden, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, is Woonhuis niet aansprakelijk te stellen. Woonhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel of schade aan de huurder en degenen die hem/haar vergezellen door welke oorzaak dan ook dan wel voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen of zaken die naar de woning zijn meegebracht dan wel voor schade of overlast veroorzaakt door of aan derden. Bij aankomst in de woning is het van dien aard dat de huurder degelijk oplet bij rondleiding door de gastheer over het gebruik van het apparatuur en de aanwezige spullen. Indien na enkele dagen de huurder gaat claimen dat bepaalde gebreken al eerder waren wordt dat toch in rekening gebracht en ingehouden van de borg. Dus het is van belang dat de huurder oplet bij de rondleiding.

3.0 Overlast aan omwonenden
Aan omwonenden geen overlast of hinder veroorzaakt. Dit geldt ook voor huisgenoten, of derden Die vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Onder overlast wordt onder meer verstaan: iedere vorm van overlast, zoals geluidsoverlast, overlast als gevolg van bijvoorbeeld alcoholgebruik, drugsgebruik, drugshandel, prostitutie, in of nabij het gehuurde, die overlast veroorzaken.

3.1 klachten/ inlichting
Er is ons alles gelegen om u een zo prettig mogelijk verblijf in onze woning te bezorgen. Desondanks kan er iets mislopen. Hiervoor gelieve u in eerste instantie contact op te nemen met Mireille of Bryan, wiens gegevens bij u bekend zijn.
Woonhuis wenst u een heerlijk verblijf toe